Podczas wykładu nakreślimy panoramę myśli starożytnych filozofów. Przybliżymy główne problemy, które podejmowali w swoich rozważaniach – od pytania o arche jońskich filozofów przyrody, przez antropocentryczny zwrot sofistów i Sokrates, wielkie systemy Platona i Arystotelesa po rozważania szkół okresu hellenistycznego, poszukujące szczęścia i jego warunków.