Filozofię – w zależności od przyjmowanych założeń, rozumieć można albo jako próbę odkrycia w rzeczywistości sensu, albo jako nadania jej sensu. Zresztą odpowiedź na pytanie, czym jest filozofia, również należy do pytań natury filozoficznej. Podczas wykładu uczniowie nie tylko zapoznają się z rozmaitymi definicjami filozofii, ale także poznają różnice pomiędzy nią a naukami szczegółowymi, hipotezy dotyczące jej powstania oraz zastanowią się nad tym, czy wciąż jest nam potrzebna.