/

W czerwcu 1960 r. na terenie Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gliwicach, franciszkanie i liczni wierni stanęli w obronie krzyża ustawionego przed kościołem. Uczestników i świadków tamtych wydarzeń prosimy o kontakt!

TERMIN 01 April - 30 June 2019