Zajęcia prowadzone w formie wykładu z wykorzystaniem unikalnego materiału ilustracyjnego. Dzieje polityczne epoki Habsburgów stanowić będą tło dla obrazu ówczesnych Gliwic. Uczestnicy poznają nowy herb miasta, dowiedzą się, jak wyglądała jego zabudowa i jaką rolę w sprawowaniu władzy odgrywał samorząd miejski i sądownictwo. Przywołane zostanie życie codzienne mieszkańców Gliwic epoki Habsburgów, struktura narodowościowa, szkolnictwo, a także gospodarka. Składała się na nią produkcja rolna i rzemieślnicza, a także wymiana handlowa. Omówione zostaną cechy skupiające wytwórców i panujące w nich obyczaje.