Religią sztuki nazywa się zjawisko zapoczątkowane w drugiej połowie XVIII wieku, polegające na stopniowym zajmowaniu przez estetykę uprzywilejowanego dotąd miejsca religii. Warto zastanowić się nad aktualnością tego pojęcia w dzisiejszym świecie sztuki. To drugie spotkanie z cyklu Sztuka współczesna poza dobrem i złem? odbędzie się we czwartek, 18 stycznia o godz. 17.00 w Willi Caro. Po wykładzie zapraszamy na dyskusję.

 

O cyklu:

Codzienne doświadczenie pokazuje, że aktywność artystów angażujących się w poważne dyskursy społeczne, polityczne i religijne często budzi zachwyt krytyki i protesty tak zwanych „zwykłych odbiorców”. Dlaczego tak się dzieje? Czy sztuka – zgodnie z nietzscheańskim postulatem – pozostaje poza dobrem i złem? Czy istnieją argumenty przemawiające za stosowaniem kryteriów etycznych w ocenie dzieła sztuki? Od grudnia rozpoczynamy w Muzeum w Gliwicach cykl wykładów dr Joanny Winnickiej –Gburek Sztuka współczesna poza dobrem i złem? W ich ramach przyjrzymy się zmianom, jakie na przestrzeni dziejów przeszło rozumienie sztuki i pełnionej przez nią funkcji. Od formy przeżywania sacrum i oswajania transcendencji, przez religię sztuki po narzędzie w kulturowej wojnie na rzecz nowego obrazu człowieka bez BogaPodczas wykładów mówić będziemy także o tym, w co i z kim gra współczesny świat sztuki.

dr Joanna Winnicka-Gburek – pracuje jako adiunkt w Zakładzie Edukacji Kulturalnej na Uniwersytecie Śląskim. Autorka licznych publikacji z zakresu estetyki, krytyki artystycznej i filozofii kultury. Zainteresowania badawcze autorki koncentrują się głównie na związkach współczesnej estetyki i etyki. Stale współpracuje z pismem „Estetyka i Krytyka”. Należy do Polskiego Towarzystwa Estetycznego.