W rozważaniach o współczesnej kulturze, gra rozumiana jest jako działanie, fakt, aktywność czy wreszcie rzeczywistość sztuki i krytyki.  Czy zasadne jest stosowanie strategii gry wobec współczesnej sztuki dotykającej ważnych problemów etycznych? Reinterpretacji pojęcia gry posłużą między innymi odniesienia do życia i twórczości Samuela Becketta i Marcela Duchampa. Na piąty wykład dr Joanny Winnickiej-Gburek  z cyklu Sztuka współczesna poza dobrem i złem? zapraszamy do Willi Caro w czwartek 12 kwietnia 2018 o godz. 17.00.

O cyklu:

Codzienne doświadczenie pokazuje, że aktywność artystów angażujących się w poważne dyskursy społeczne, polityczne i religijne często budzi zachwyt krytyki i protesty tak zwanych „zwykłych odbiorców”. Dlaczego tak się dzieje? Czy sztuka – zgodnie z nietzscheańskim postulatem – pozostaje poza dobrem i złem? Czy istnieją argumenty przemawiające za stosowaniem kryteriów etycznych w ocenie dzieła sztuki? Od grudnia rozpoczynamy w Muzeum w Gliwicach cykl wykładów dr Joanny Winnickiej –Gburek Sztuka współczesna poza dobrem i złem? W ich ramach przyjrzymy się zmianom, jakie na przestrzeni dziejów przeszło rozumienie sztuki i pełnionej przez nią funkcji. Od formy przeżywania sacrum i oswajania transcendencji, przez religię sztuki po narzędzie w kulturowej wojnie na rzecz nowego obrazu człowieka bez Boga.  Podczas wykładów mówić będziemy także o tym, w co i z kim gra współczesny świat sztuki. Dr Joanna Winnicka – Gburek  jest autorką licznych publikacji z zakresu estetyki, krytyki artystycznej i filozofii kultury, m.in. książki Krytyka – etyka –sacrum. W kierunki aksjologicznej krytyki artystycznej. Wykłady odbywać się będą raz w miesiącu, we czwartki, w sali konferencyjnej Willi Caro.

dr Joanna Winnicka-Gburek – pracuje jako adiunkt w Zakładzie Edukacji Kulturalnej na Uniwersytecie Śląskim. Autorka licznych publikacji z zakresu estetyki, krytyki artystycznej i filozofii kultury. Zainteresowania badawcze autorki koncentrują się głównie na związkach współczesnej estetyki i etyki. Stale współpracuje z pismem „Estetyka i Krytyka”. Należy do Polskiego Towarzystwa Estetycznego.