Badania – Archeologia

Archeolodzy Muzeum w Gliwicach odkryli ślady wieży rycerskiej

W podgliwickim Pniowie właśnie zakończyły się badania archeologiczne…

czytaj dalej

Badania archeologiczne w Gliwicach

  Prowadzone od lat studia układu przestrzennego Gliwic oraz badania archeologiczno-architektoniczne spowodowały, że wiele elementów infrastruktury Starego Miasta jest już dość dobrze rozpoznanych.

czytaj dalej

Badania archeologiczne pozostałości dworów z średniowiecza i nowożytności w Kozłowie

W dniach 04.10.2010 – 16.10.2010 pracownicy Działu Archeologii przeprowadzili ratownicze badania archeologiczne w obrębie stanowiska 1 w Kozłowie, uznawanego za relikt dworu z okresu późnego średniowiecza i nowożytności. Badania miały przyczynić się do dokładniejszego rozpoznania układu przestrzennego odsłoniętych założeń dworskich oraz potwierdzenia funkcjonowania starszego, XIV-wiecznego dworu jeszcze w typie rycerskiej wieży mieszkalnej. W trakcie prac […]

czytaj dalej