Wędrówka po Kresach to podróż w poszukiwaniu i przeżywaniu polskości, ocalonej w bezkresie pól, szumie bodiaków, promieniach słońca i oczach artystów – jak pisał bowiem J.I. Kraszewski: „[…] przewodniczyła mi często fantazya, często serce, czasem wiara, że piękność przedmiotu nie zależy od jego majestatu i wielkości. Mostek na zapomnianej drodze zajmował mnie jak pomnik historyczny, jeśli światło i cienie, linie jego i roślinność otaczająca czyniły zeń obrazek”. Z tą myślą, ustanawiającą Kresy pomnikiem historycznym i miejscem narodowych peregrynacji artystycznych, podążymy śladami wybitnych polskich malarzy – z Wilna i Połągi przez kresowe bezkresy do Krzemieńca. Odkryjemy Wołyń i Huculszczyznę z ich codziennością i niespotykanym kolorytem, będącym źródłem licznych fascynacji młodopolskich. O kresowych biografiach i wędrówkach artystów w XIX i XX wieku opowie Urszula Kozakowska-Zaucha – kuratorka wystawy.

Na wystawie „Kresy w malarstwie polskim…” w Muzeum w Gliwicach prezentowane są obrazy wybitnych polskich artystów, znajdujące się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, m.in.: Józefa Chełmońskiego, Adama Chmielowskiego, Leona Wyczółkowskiego, Teodora Axentowicza, Juliana Fałata, Ferdynanda Ruszczyca, Kazimierza Sichulskiego czy najsilniej związanego z Kresami – Jana Stanisławskiego. Ich malarska twórczość stanowi zapis życia na kresowych rubieżach, będąc jednocześnie świadectwem zachwytu bezkresem tamtejszego pejzażu. Krakowska kolekcja w sposób szczególny podkreśla znaczenie Kresów w kulturze polskiej.