Tadeusz Kościuszko, dowódca powstania z 1794 roku i bohater wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, ma też swoje mniej znane, niezwiązane z wojskowością, oblicze. Pobierając we Francji nauki z inżynierii i architektury militarnej, zapisał się do paryskiej Akademii Malarstwa i Rzeźby. Jego artystyczna spuścizna obejmuje m.in. rysunki, szkice, ale też zapisy nutowe utworów muzycznych. Wyznawane przez Kościuszkę ideały czyniły z niego twórcę bliskiego epoce „burzy i naporu”. Do artystów romantycznych, jeszcze zanim ten kierunek zaistniał w polskiej sztuce, stawał się też podobny przez niektóre elementy swojej biografii. O Tadeuszu Kościuszce z perspektywy historyka sztuki opowie w sobotę 16 czerwca o godz. 16.00 prof. dr hab. Waldemar Okoń. Wykład z cyklu Artefakty z Niepodległą wzbogacony będzie prezentacją prac rysunkowych Kościuszki. Zapraszamy do Willi Caro!

 

O prowadzącym:

Prof. dr hab. Waldemar Okoń – historyk sztuki, krytyk artystyczny, poeta. Urodził się w 1953 roku we Wrocławiu. Opublikował m.in. zbiory studiów poświęconych sztuce XIX i XX wieku w książkach: Sztuka i narracja (1988), Alegorie narodowe (1992), Sztuki siostrzane (1992), Wtajemniczenia (1996), Stygnąca planeta (2002), Przeszłość przyszłości (2006). Wydał również tomy poezji: Wiersze północne (1989), Poematy nadziemne (2000), Stonehenge (2001), Wersy dla Orfeusza (2003), Księga wersów (2004), Atlantyda (2007), scenariusz widowiska teatralnego Antoni S. czyli Wieża Babel (1998), wybór prozy poetyckiej Zapisy bez daty (1998), monografie Jan Matejko i Stanisław Wyspiański (pierwsze wydania w roku 2001) oraz Kresy w malarstwie polskim (2006). Stypendysta Fundacji Lanckorońskich i Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej, zdobywca Nagrody im. ks. Szczęsnego Dettloffa oraz trzykrotny laureat Nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Pracuje na Uniwersytecie Wrocławskim (od 1980), dyrektor Instytutu Historii Sztuki (2004-2012), obecnie kierownik Zakładu Historii Sztuki Nowoczesnej. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (od 1996), a od kilku lat pełni funkcję wiceprezesa Wrocławskiego Oddziału SPP.

 

 

O cyklu Artefakty z Niepodległą:

Przez 123 lata zaborów polskość przetrwała w dużej mierze dzięki  twórcom, których dzieła nie pozwoliły zapomnieć o ojczyźnie, które krzepiły serca, ale też które wyrażały ból i traumę związaną z utraconą suwerennością.  W pracy artystów  destylowała się esencja polskości, wydobywając rodzime, unikatowe wartości polskiej kultury. Jej najważniejsze dokonania pozwalały wyraźniej dostrzec to, czego wyrzec się nie podobna bez względu na cenę. Z okazji jubileuszu odzyskania przez nasze państwo niepodległości Muzeum w Gliwicach podąży tropami Polski odrodzonej nie tylko w historii, ale i w sztuce. Począwszy od marca w ramach Artefaktów zapraszamy na wykłady historii sztuki z Niepodległą w tle. Wykłady prowadzić będą profesor Krzysztof Stefański z Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, którego przedmiotem badań jest architektura polska XIX i XX wieku – głównie architektura sakralna i zagadnienie poszukiwania form narodowych, sztuka Łodzi i problematyka rewitalizacji, oraz profesor Waldemar Okoń z Zakładu Historii Sztuki Nowoczesnej Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizujący się w historii sztuki XIX i XX wieku, autor takich między innymi publikacji, jak Alegorie narodowe, Kresy w malarstwie polskim, monografie poświęcone Janowi Matejce i Stanisławowi Wyspiańskiemu. Wykłady w ramach Artefaktów z Niepodległą w tle odbywać się będą raz w miesiącu, w soboty, w Willi Caro. Zapraszamy!

 

Cykl Artefakty z Niepodległą realizowany jest w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.