Artefakty Program spotkań

15 stycznia w Muzeum w Gliwicach inauguracja nowego cyklu wykładów  o sztuce, kulturze, rytuałach i obrzędach, o przedmiotach oraz zachowaniach, czyli tym wszystkim w czym jak w lustrze odbija się człowiek w nieustannym dążeniu do kreowania świata i własnego życia.

Artefakty – wykłady o sztuce odbywać się będą raz w miesiącu, w Willi Caro. Do ich wygłoszenia zaprosiliśmy specjalistów z różnych ośrodków naukowych. Artefakty to rzadka okazja do zapoznania się z wiedzą w sposób niebanalny. Każdy wykład zostanie uzupełniony bogatą oprawą wizualną w postaci prezentacji multimedialnej, a także ? w szczególnych przypadkach ? pokazem eksponatów z kolekcji muzealnych.

Poprzez tytułowe Artefakty rozumiemy wszelkie przejawy sztuki i kultury, zarówno w formie przedmiotów, jak i typów zachowań. Na wstępie przybliżymy dzieje kultury Mezopotamii, Persji, Ameryki Prekolumbijskiej czy Wielkich Mogołów, proponując również pochylenie się nad  sztuką tatuażu.

Wybór tematów ma na celu ukazanie przenikania się kultur oraz przybliżenie zagadnień, które często spychano na margines zainteresowań badawczych. Ważnym wątkiem cyklu będzie próba odpowiedzi na pytanie o sposób rozumienia sztuki w różnych, często dla nas egzotycznych kulturach. Zastanowimy się nad współczesnymi konsekwencjami tej różnorodności.

Znamienne, że cezury czasowe rozwoju nowych kultur wyznaczają przeważnie katastrofy poprzednich. Czy więc cały świat zbudowany został na gruzach minionych epok?

 

Na spotkanie inauguracyjne Artefaktów, dotyczące SZTUKI AZTEKÓW zapraszamy 15. stycznia, o godzinie 16:00, do Sali Konferencyjnej Willi Caro, ul. Dolnych Wałów 8a.
Prelekcję poprowadzi dr Mirosława Sobczyńska-Szczepańska (Uniwersytet Wrocławski).
Zapraszamy.
WSTĘP WOLNY!

Patroni medialni: Nowiny Gliwickie, Radio Plus