Dyrektor Muzeum w Gliwicach – administrator danych osobowych przetwarzanych przez Muzeum w Gliwicach informuje, że osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z powołanym 25 maja 2018 roku inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

Dane kontaktowe:

Ewa Kowalska – inspektor ochrony danych w Muzeum w Gliwicach, specjalista ds. administracyjnych.

e-mail: ekowalska @ muzeum.gliwice.pl

Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie telefonicznie lub osobiście w Muzeum w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 8a (nr Tel 32 332-47-42) wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia tejże odpowiedzi.

Informacja zwrotna zostanie przekazana w niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia zapytania w Muzeum.