Oferta stała

Muzeum dla Szkoły – stała oferta edukacyjna

Muzeum nie oznacza po prostu zbioru eksponatów, które się ogląda. Zabytek to punkt wyjścia i zaczepienia – dzięki niemu  docieramy do takich abstrakcyjnych wątków jak historia, sztuka, pamięć , tradycja czy też – najogólniej – to, co cenne.

czytaj dalej

Zajęcia edukacyjne, przygotowane przez pracowników merytorycznych Muzeum, odpowiadają założeniom szkolnych programów nauczania, a także uzupełniają i poszerzają zawarty w nich zasób wiadomości. Zajęcia realizowane są w godzinach otwarcia poszczególnych Oddziałów Muzeum, zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu 783 560 006. Uwaga! Zajęcia w ramach Spotkań z historią w Zamku Piastowskim realizowane są wyłącznie we wtorki i środy. Bardzo prosimy o dokonywanie rezerwacji z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Oferta edukacyjna Muzeum w Gliwicach to nie tylko lekcje muzealne, ale także długofalowe Projekty Edukacyjne.